Poker Texas Hold’em Regels

Texas Hold’em is de populairste vorm van poker wereldwijd. Als mensen het over poker hebben, dan hebben ze het doorgaans over Texas Hold’em. In dit artikel vind je de spelregels van deze populaire pokervariant.

Poker Texas Holdem-Regels

Algemene spelregels Texas Hold’em poker

 1. Texas Hold’em wordt doorgaans gespeeld met 2 tot 8 deelnemers. Als 2 spelers het tegen elkaar opnemen, dan noemen we dit heads up. Een volle tafel met 8 spelers wordt full ring genoemd.
 2. Het spel wordt met alle 52 speelkaarten gespeeld, exclusief de jokers.
 3. Bij het delen ontvangt iedere speler 2 kaarten. Kaarten worden één voor één gedeeld.
 4. De aas is zowel de laagste kaart als de hoogste kaart in het spel.
 5. Een speler probeert een zo hoog mogelijke combinatie van 5 kaarten te vormen met de eigen kaarten en de community cards. Een speler mag 2, 1 of zelfs geen één van zijn eigen kaarten gebruiken voor een kaartcombinatie.
 6. Een speler kan op 2 manieren winnen:
  1. Door bij een showdown de hoogste kaartcombinatie te hebben.
  2. Door in te zetten (betten) of te verhogen (raisen) waarna alle tegenspelers passen.

Spelverloop Texas Hold’em poker

 • Voordat de deler deelt, leggen de 2 spelers links van de deler de small blind en big blind neer. Dit zijn vastgestelde bedragen die als doel hebben dat de pot voor de ronde al iets gevuld is. De big blind is normaal 2 keer zo hoog als de small blind.
 • Nadat iedere speler 2 kaart heeft ontvangen, start de biedronde. Deze start bij de speler links van de big blind.
 • Een speler heeft tijdens een biedronde 3 opties:
  • Dit betekent dat een speler beslist niets te doen. De volgende speler mag vervolgens een actie uitvoeren.
  • Bet/raise (inzetten). Een speler besluit in te zetten. Als tijdens een biedronde nog niet ingezet is, spreken we van een bet. Als er al ingezet is en een speler besluit om te verhogen, dan spreken we van een raise.
  • Als een tegenspeler al een bet or raise heeft gedaan en je wilt meegaan, dan call je. Je legt dan hetzelfde bedrag in dat ingezet is door de tegenspeler(s).
  • Fold (passen). Als je past dan geef je je kaarten aan de deler en dan doe je de ronde niet meer mee. Je kunt dan dus de ronde niet meer winnen.
 • Na de eerste biedronde legt de deler 3 kaarten open neer. Dit heet de flop. De open kaarten heten community cards. Dit zijn kaarten die iedere speler kan gebruiken om te combineren met de eigen kaarten met als doel een zo hoog mogelijke combinatie te vormen. Hierna volgt weer een biedronde met de spelers die nog in het spel zitten. De biedronde start nu vanaf de nog in spel zijnde speler die direct links van de dealer zit.
 • Na de tweede biedronde legt de deler nog een kaart open neer: de turn. Er liggen nu dus 4 community cards. Hierna volgt weer een biedronde met de overgebleven spelers.
 • Na de derde biedronde legt de deler nog een kaart open neer: de river. Er liggen nu 5 community cards. Hierna volgt de laatste biedronde tussen de overgebleven spelers. Het spel eindigt nadat de laatste speler gepast heeft of met een showdown.

Kaartcombinaties poker

Bij Texas Hold’em en andere pokervarianten wint bij een showdown de speler met de hoogste kaartcombinatie. Kaartcombinaties worden ook, in het Engels, hand rankings genoemd, Hieronder vind je de combinaties van hoog naar laag.

Royal flush Straat van 10 tot en met aas van dezelfde kleur, bijvoorbeeld 10h, Jh, Qh, Kh, Ah
Straight flush 5 opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur, bijvoorbeeld 3h, 4h, 5h, 6h, 7h
Four of a kind (quads) 4 kaarten van dezelfde waarde, bijvoorbeeld 10h, 10d, 10c, 10s
Full House 3 kaarten van dezelfde waarde in combinatie met 2 kaarten van dezelfde waarde, bijvoorbeeld 10h, 10d, 10c, 9h, 9c
Flush 5 kaarten van dezelfde kleur, bijvoorbeeld 2h, 5h, 6h, 10h, Qh
Straight 5 opeenvolgende kaarten van niet-dezelfde kleur, bijvoorbeeld, 8h, 9c, 10s, Jh, Qc
Three of a kind 3 kaarten van dezelfde waarde, bijvoorbeeld 10h, 10d, 10c
Two pair 2 kaarten van dezelfde waarde in combinatie met 2 andere kaarten van dezelfde waarde, bijvoorbeeld 10h, 10c, 9h, 9c
(One) pair 2 kaarten van dezelfde waarde, bijvoorbeeld 10h, 10c
High card De hoogste kaart, bijvoorbeeld Ah. Bij een high card kan een speler met vijf kaarten geen (betere) kaartcombinatie vormen.

 

Als meerdere spelers dezelfde combinatie kunnen vormen, dan wint de speler met de hoogste kaart(en). Een flush aas hoog wint bijvoorbeeld van een flush koning hoog. Vier koningen winnen bijvoorbeeld van 4 boeren. Als meerdere spelers even hoge winnende combinaties vormen, dan wordt de pot gedeeld door de winnende spelers. Je spreekt dan van een split pot.

Limit, No Limit & Pot Limit Texas Hold’em Poker

De hoogte van het bedrag waarmee spelers mogen inzetten hangt af van de variant van Texas Hold’em. Er zijn 3 varianten:

Limit Texas Hold’em

Bij Limit poker mogen spelers alleen betten en raisen met vastgestelde inzetten. De inzet op de turn en river is het dubbele van de inzet preflop en op de flop. Bij €1/€2 Limit Texas Hold’em poker mag preflop en op de flop met €1 gebet en geraised worden, en op de turn en river met € 2 gebet en geraised worden.

No Limit Texas Hold’em

Bij No Limit Texas Hold’em mogen spelers te allen tijde zo klein en groot betten als ze willen. Er zit hier dus geen limiet aan. Een speler kan maximaal inzetten met het bedrag dat die op dat moment op tafel heeft liggen. Als je al je geld inzet, dan ga je all-in.

Pot Limit Texas Hold’em

Bij Pot Limit Texas Hold’em mogen spelers te allen tijde zo klein inzetten als ze willen en maximaal de grootte van de pot op dat moment betten. Als de pot € 100 bedraagt, dan mag een speler maximaal met € 100 betten of raisen.

Bluffen

Een speler kan winnen door de hoogste kaartcombinatie te tonen bij een showdown of door alle andere spelers te laten passen. Door een sterke hand te veinzen kan je dus een ronde winnen. Bluffen is daarom een belangrijk onderdeel van poker.

Ben je een beginnende pokeraar en heb je moeite met de termen die we gebruiken? Lees dan ons overzicht van pokertermen. Bekijk ook onze pokertips voor beginners.

Meer leren over Texas Hold’em poker?

Wil je meer lezen en leren over dit kaartspelletje? Bezoek dan ons poker kenniscentrum met tips om beter te leren pokeren.