Kaartspellen Online Privacy Verklaring

Kaartspellen.online heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat we jouw privacy zeer serieus nemen. Nu volgende informatie geeft de manier van informatie verzamelen en verspreiden weer voor deze website.

Doel van Kaartspellen.online gegevens verwerking

Kaartspellen.online verwerkt je gegevens voor het exploiteren en het beheren van kaartspellen.online, om statistieken te verzamelen en om toezicht te houden op naleving van de algemene voorwaarden en de spelregels en voor de specifieke doeleinden hieronder toegelicht.

Verzamelde gegevens

Kaartspellen.online slaat gebruiksgegevens op die ofwel door gebruikers zelf zijn ingediend aan ons systeem (zoals bijvoorbeeld accountgegevens), of zijn gemaakt of automatisch opgeslagen door ons systeem (bijvoorbeeld IP-logs of spelupdates) alsmede handmatige notities die zijn toegevoegd door klantendiensten of ontwikkelaars on accountgebeurtenissen vast te leggen.

Automatisch gelogde informatie

We gebruiken IP-adressen van gebruikers als hulpmiddel bij het onderzoeken van problemen met onze server en voor het beheer van onze website. IP-adressen worden ook gelogd en gebruikt voor veiligheidsdoeleinden en kunnen eveneens worden gebruikt bij misbruikonderzoeken of om valsspelers in het spel zelf te identificeren.

Cookies

Kaartspellen.online gebruikt geen cookies om persoonlijke gegevens te verzamelen, uitsluitend om de bezoeken van de Kaartspellen.online gebruiker te vereenvoudigen, voornamelijk door cookies te gebruiken die het specifieke deel waar de Kaartspellen.online gebruiker zijn of haar bezoek wil starten onthouden of om de laatste login datum te onthouden zodat Kaartspellen.online nieuwe gebruikers van bestaande gebruikers kan onderscheiden. Een tijdelijke cookie wordt ook gebruikt om de sessie van de gebruiker te volgen. Zonder deze tijdelijke cookie (welke niet wordt bewaard nadat de gebruiker het platform verlaat), zou de gebruiker op elke pagina opnieuw moeten inloggen. Kaartspellen.online gebruikers kunnen cookies uitschakelen in de webbrowser (meer informatie is beschikbaar op www.allaboutcookies.org/cookies). Dit maakt het echter bijna onmogelijk om toegang te krijgen tot tal van functies op Kaartspellen.online. Wanneer een Kaartspellen.online gebruiker links volgt naar andere webpagina’s, dan zouden deze webpagina’s tracking-cookies kunnen installeren op het apparaat van de Kaartspellen.online-gebruiker. Dit ligt buiten de macht van Kaartspellen.online en in dat geval geldt het privacybeleid van de beheerder van die pagina.

Adverteerders

We behouden ons het recht voor om de ruwe locatie van cookies te gebruiken ten behoeve van het weergeven en/of targeten van advertenties, aanbiedingen en andere marketinguitingen.

We maken geen gebruik van unieke apparaatidentifiers voor advertising. Er worden geen persoonsgegevens met reclamebedrijven gedeeld, tenzij dit actiematig specifiek wordt vermeld en de Kaartspellen.online gebruiker zich hiermee akkoord verklaart, door dit aan te vinken.

Registratieformulieren

Op de registratieformulieren op Kaartspellen.online moeten gebruikers contactgegevens vermelden (zoals hun naam, e-mailadres en land).

Contactgegevens van het registratieformulier worden gebruikt om in contact te komen met de gebruiker wanneer dat nodig is. Het is in het belang van de gebruiker om betrouwbare informatie te verstrekken, omdat dit ook wordt gebruikt om te verifiëren of de gebruiker recht heeft op zijn of haar account.

Het e-mailadres van de gebruiker wordt gebruikt voor het versturen van een e-mailbericht ter verificatie, Kaartspellen.online nieuwsbrieven en informatie tijdens evenementen (hiervoor moet men zich eerst inschrijven), wachtwoordherinneringen op verzoek, herinneringen van inactiviteit, herinneringen van vervaldatum van abonnementen, orderbevestigingen, en informatie over veranderingen in de gebruiksvoorwaarden.

Demografische gegevens en profielgegevens worden alleen bij toestemming verzameld op Kaartspellen.online. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor eigen doeleinden op Kaartspellen.online, op geaggregeerde basis en niet gedeeld met derden.

Externe links

De website van Kaartspellen.online kan links naar andere websites bevatten. Kaartspellen.online is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of de inhoud van deze websites.

Geüploade publieke gegevens

Van foto’s en informatie die door gebruikers zelf worden geüpload wordt aangenomen dat de gebruiker uitdrukkelijk toestemming geeft om de foto en informatie te gebruiken. Als je foto’s uploadt met daarop je vrienden of andere derde partijen, moet je ervoor zorgen dat dergelijke personen hebben ingestemd met het publiceren van de foto alvorens je deze uploadt.

Andere in-game gegevens

Alle andere gegevens die gebruikers direct of indirect creëren, of raadplegen binnen Kaartspellen.online worden beschouwd als in-game gegevens en kunnen door ons worden geraadpleegd en gebruikt voor het functioneren van het spel, inclusief onderzoeken naar valsspelen, fraude of criminele activiteiten. Behoudens een gerechtelijk bevel zullen we dergelijke gegevens niet delen aan een derde partij anders dan aan de politie, onze systeembeheerders, onze wettelijke vertegenwoordigers en vennootschappen die het spel ontwikkelen of exploiteren en akkoord zijn gegaan zich te houden aan ons privacy beleid.

Beveiliging

Kaartspellen.online heeft beveiligingsmaatregelen getroffen om zo verlies, misbruik en verandering van informatie te voorkomen. Deze maatregelen omvatten firewalls, fysieke beveiliging en wachtwoordbeveiliging.

Opt-out

Je kunt te allen tijde kiezen om je Kaartspellen.online account te beëindigen door ons te contacteren.

Datakwaliteit/toegang

Kaartspellen.online biedt gebruikers om persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.

Kaartspellen.online contacteren

Heb je vragen over deze privacyverklaring, onze verwerking van gegevens, wil je een kopie van je persoonlijke gegevens of wil je jouw gegevens verwijderen, neem dan contact op met privacy@kaartspellen.online.

Wijzigingen in de privacy policy

Kaartspellen.online kan van tijd tot tijd deze privacy statement herzien door deze bij te werken. Dergelijke wijzigingen worden hier gecommuniceerd, verstuurd naar het e-mailadres vermeld in je account of gemeld door middel van een melding op onze homepage. Jouw voortzetting van het gebruik van deze website en de middelen ingezet door de website indiceren dat je toestemming voor dergelijke verwerking geeft en akkoord gaat met de voorwaarden uiteengezet in de privacy statement.