Spelregels Skat kaartspel

Skat is een tactisch kaartspel voor 3 spelers dat met name in Duitsland erg populair is. Dit kaartspel is ook in de 19e eeuw in Duitsland ontstaan. Skat ontleent zijn naam aan 2 naast elkaar gelegde kaarten op tafel. Samen heten ze skat. In het Nederlands wordt dit spel ook wel skaat genoemd.

Skat spelregels

Algemene regels Skat

 1. Skat wordt met 3 spelers gespeeld.
 2. Skat wordt gespeeld met piketkaarten. Dit zijn van iedere kleur de 7 tot en met de aas. In totaal wordt er dus met 32 kaarten gespeeld.
 3. De volgorde van kaarten in een spel zonder troef van hoog naar laag is aas, heer, dame, boer, 10, 9, 8, 7. In een spel met troef is de volgorde van hoog naar laag boer, aas, heer, dame, 10, 9, 8, 7.
 4. Iedere kaart heeft een puntenwaardering en relatieve hoogte. Dit wordt later uitgebreider uitgelegd.
 5. Het doel van het spel is voor de speler die de bieding heeft gewonnen om minimaal 61 van de 120 punten te behalen en minimaal het aantal punten van het winnende bod, het contract, te behalen. Het doel van de tegenspelers is om dit te voorkomen.

Delen

Iedere speler ontvangt 10 kaarten. De deelvolgorde is als volgt.

 • Iedere speler ontvangt 3 kaarten.
 • Twee kaarten worden gesloten in het midden van de tafel neergelegd. Deze kaarten vormen de skat.
 • Iedere speler ontvangt 3 kaarten en tot slot 4 kaarten.

Spelwaarde skat

Voordat we de biedronde uitleggen, bespreken we eerst de spelwaarde in dit kaartspel. Tijdens de biedronde bieden de spelers om de spelwaarde van die ronde. Deze is afhankelijk van het spel en vermenigvuldigingsfactoren.

Basiswaarde troefspellen

De troefspellen in skat hebben de volgende basiswaarde.

 • Ruiten: 9
 • Harten: 10
 • Schoppen: 11
 • Klaveren: 12
 • Grand: 24

In een troefkleurspel zijn alle kaarten van de troefkleur én alle boeren troefkaarten. In een Grandspel zijn alleen de boeren troefkaarten.

Vermenigvuldigingsfactoren Skat

De basiswaarde van het spel wordt vermenigvuldigd met de volgende factoren.

 • Bieding gewonnen: 1.
 • Het aantal hoogste troefkaarten onafgebroken vanaf klaverenboer: 1 voor iedere troefkaart. De kaarten van de skat tellen hiervoor mee.
 • Handspel: 1. Dit is als de uitdager de skat niet pakt.
 • Schneider: 1 Als de uitdager minimaal 90 punten in slagen haalt.
 • Schwarz: 1 Als de uitdager alle slagen wint.

Voor handspellen zijn de volgende vermenigvuldigingsfactoren ook mogelijk.

 • Schneider geannonceerd: 1. Dit wordt door de uitdager aangekondigd na de bieding.
 • Schwarz geannonceerd: 1. Dit wordt door de uitdager aangekondigd na de bieding.
 • Ouvert (open): 1. De uitdager speelt met open kaarten en probeert alle slagen te winnen. De uitdager moet Schwarz aankondigen om Ouvert te kunnen aankondigen.

In tabelvorm ziet dit er als volgt uit.

  Skatspel Handspel
Bieding gewonnen 1 1
Matador 1 voor iedere hoogste troef 1 voor iedere hoogste troef
Handspel (skat laten liggen) 1
Schneider 1 1
Schneider geannonceerd 1
Schwarz 1 1
Schwarz geannonceerd 1
Ouvert 1

Vermenigvuldigingsfactoren tellen cumulatief. Als je bijvoorbeeld de bieding hebt gewonnen (1), harten de troefkleur is (10) 2 matadors hebt (2) en Schneider (1) haalt, dan is de spelwaarde als volgt:

10 * (1+2+1) = 40.

Als de uitdager een contract met een spelwaarde van 40 of lager heeft geboden en 61 punten in slagen heeft behaald, dan wint die de ronde.

Nulspellen

Speciale spellen zijn de nulspellen. In deze spellen kondigt de uitdager aan om geen enkele slag te halen. In nulspellen zijn er geen troefkaarten. Dit zijn de nulspellen met bijbehorende spelwaarden:

 • Null (gewoon): 23
 • Null handspel: 35. In dit contract wordt de skat niet door de uitdager opgepakt.
 • Null ouvert: 46. De uitdager legt voor het spel zijn kaarten open.
 • Null ouvert handspel: 59.

Biedronde skat

 • Na het delen start de biedronde. De speler rechts van de deler vraagt aan de voorhand (de speler links van de deler) of hij een bepaalde spelwaarde kan halen, beginnend vanaf 18. Zolang de voorhand ja zegt, moet de vrager hoger bieden.
  • Als de vrager niet hoger kan bieden, dan past hij.
  • Als de voorhand antwoordt dat die een bepaalde spelwaarde niet kan halen, dan past de voorhand.
 • Hierna mag de deler aan de overgebleven speler vragen of die een hoger bod kan uitbrengen. Zolang de overgebleven speler ja zegt, moet de vrager hoger bieden.
  • Als de vrager, in dit geval de deler, niet hoger kan bieden, dan past hij.
  • Als de overgebleven speler antwoordt dat die een bepaalde spelwaarde niet kan halen, dan past de overgebleven speler.
 • De speler die de biedronde wint, heet de uitdager en mag een spel kiezen.
 • Een speler mag een bod doen dat zo hoog is als zijn kaarten toelaten. Het mag nooit hoger zijn dan de waarde van de kaarten van een speler. Als een speler overbiedt, een hoger bod doet dan de totale waarde van zijn kaarten, dan leidt dit tot automatisch verlies.

Het spel van bieden heet rijzen. De vrager mag kiezen hoeveel hoger die wil vragen. Het rijzen mag dus in stappen groter dan 1 gaan. Alleen legale (mogelijke) spelwaarden mogen geboden worden. De volgorde van mogelijke boden is daarom 18—20—22—23—24—27—30—33—35—36—40—44—45—46—48—50—54—55—59—60—63—66—70—72—77—80—81—84—88—90—96—99. Hogere boden zijn mogelijk, maar in de praktijk zeldzaam.

Spelverloop skat

Na de biedronde kan de uitdager enkele keuzen maken.

 • Hij kan de skat, de twee kaarten die in het midden liggen ruilen.
 • Als de uitdager dit doet, dan beslist die om een skatspel te spelen.
 • Als de uitdager dit niet doet, dan beslist die om een handspel te spelen. De skat mag dan niet worden bekeken.
 • De uitdager kiest een van de volgende spellen.
  • De uitdager kiest een troefkleur voor die ronde.
  • Grand: 24. In een Grandspel zijn alleen de 4 boeren troef.
  • In dit spel, ook wel null genoemd, is het doel van de uitdager om geen slagen te halen.
 • In een troefspel gelden naast de gekozen kleur ook de boeren van de andere kleuren als troefkaarten. De volgorde van hoog naar laag is klaverenboer, schoppenboer, hartenboer en ruitenboer. Een boer gaat in een troefspel altijd boven een andere troefkaart.
 • Aan het begin van het spel komt de speler links van de deler uit.
 • Een speler moet altijd kleur bekennen. Als een speler niet kan bekennen, dan mag die een andere kleur naar keuze gooien.
 • De speler met de hoogste kaart wint de slag. Als er is ingetroefd, wint de speler met de hoogste troefkaart de slag.
 • De winnaar van de slag mag de volgende slag uitkomen.

Puntentelling kaarten

Om een ronde te winnen moet de uitdager naast de spelwaarde van het contract ook minimaal 61 punten in slagen behalen (tenzij die voor een nulspel kiest). De punten van kaarten zijn als volgt:

 • Aas: 11 punten
 • Tien: 10 punten
 • Heer: 4 punten
 • Dame: 3 punten
 • Boer: 2 punten
 • 9,8,7: 0 punten

De kaarten van de skat tellen mee voor de punten van de uitdager, zowel in een skatspel als handspel.

Score skat

De score wordt altijd aan de uitdager toegekend. De score gaat uit van de daadwerkelijke spelwaarde (en niet de geboden spelwaarde). Als de uitdager zijn contract en minimaal 61 punten in slagen heeft gehaald in troefkleurspellen en Grandspellen, dan heeft die gewonnen. In dit geval krijgt die de spelwaarde uitgekeerd.

Als de uitdager nat gaat en de 61 punten niet haalt, dan verliest die de dubbele spelwaarde. Als de uitdager het contract niet gehaald heeft, dan wordt ook de dubbele spelwaarde van zijn score afgetrokken.

Als de uitdager een nulspel aankondigt en wint, dan verdient die de spelwaarde van het nulspel. Als die verliest, dan verliest die de dubbele spelwaarde.

Meer leren over kaartspellen?

Wil je meer leren over leuke kaartspelletjes? Bezoek dan ons kenniscentrum.