Kingen regels

Kingen is een compendium kaartspel, waarin in één kaartspel verschillende spellen in volgorde gespeeld worden. Er bestaan verschillende varianten in onder meer België, Italië, Rusland, Colombia en Brazilië. De spelregels op deze pagina gaan over de regels van het kaartspel Kingen zoals het in België en Nederland gespeeld wordt.

Kaartspel Kingen regels

Algemene spelregels Kingen

 1. Kingen is een kaartspel dat doorgaans met 4 spelers gespeeld wordt. Kingen kun je echter ook met 3 spelers spelen.
 2. Je gebruikt alle 52 speelkaarten, exclusief de jokers.
 3. De laagste kaart is de 2 en de hoogste kaart is de aas.
 4. Bij dit kaartspel moet je kleur bekennen. Indien je niet kleur kunt bekennen, dan mag je een andere kaart spelen.
 5. De speler die de hoogste kaart gooit tijdens de slag wint de slag, tenzij er ingetroefd wordt. In dat geval wint de speler die de hoogste troefkaart gooit de slag.
 6. De speler die de slag wint, moet de volgende slag uitkomen.
 7. Eén spel Kingen bestaat uit 7 verschillende spellen.

Delen bij Kingen

Tussen de spellen mogen de kaarten niet te veel (kapot) geschud worden, maar worden ze afgenomen. De gebruikelijke deelvolgorde is 4-4-5.

Spelverloop Kingen

Een spel Kingen bestaat uit de volgende 7 verschillende spellen.

Eerste spel: zo min mogelijk slagen halen

In de eerste ronde moet je zo min mogelijk slagen halen. Iedere slag is 1 strafpunt.

Tweede spel: zo min mogelijk harten halen

Tijdens het tweede spel moet je proberen zo min mogelijk harten te halen. Iedere harten kaart die ‘wint’ door de slag te halen, is 1 strafpunt. Je mag niet met harten uitkomen in dit spel, tenzij je niet anders kunt. Als je tijdens de slag niet kunt bekennen, dan moet je de hoogste harten kaart gooien die je hebt.

Derde spel. Geen heren en boeren

In de derde ronde moet je proberen geen heren en boeren te halen. Iedere heer of boer die je haalt, levert 1 strafpunt op. Je mag met een heer of boer uitkomen. Een speler die niet kan bekennen, moet een heer of boer van een andere kleur gooien, indien mogelijk.

Vierde spel. Geen dames

Tijdens dit spel is het doel om zo min mogelijk dames te halen. Iedere dame levert 2 strafpunten op. Je mag met een dame uitkomen. Als je niet kunt bekennen, dan moet je een dame gooien, indien mogelijk.

Vijfde spel. Geen harten heer

In dit spel levert alleen de harten heer strafpunten op en wel 5 punten om precies te zijn. Je mag niet met harten uitkomen, tenzij je niet anders kunt. Als je de harten heer in je hand hebt en geen kleur kunt bekennen, dan moet je deze gooien.

Zesde spel. Geen zevende en dertiende slag

In het zesde spel moet je proberen om niet de zevende en niet de dertiende slag te halen. Als je de zevende slag haalt, dan krijg je 2 strafpunten. Als de je dertiende (laatste) slag haalt, dan krijg je 3 strafpunten.

Zevende spel. Troefspel

Het zevende spel speel je 4 keer. In ieder spel mag de speler die uitkomt een troef kiezen. Nu is het juiste de bedoeling om zoveel mogelijk slagen te halen. Iedere slag levert 1 bonuspunt op. Omdat het zevende spel 4 keer wordt gespeeld, mag iedere speler een keer troef kiezen.

Score kingen

Aan het einde van het zevende spel worden voor iedere speler de strafpunten en bonuspunten bij elkaar opgeteld. De speler met de hoogste score is de winnaar.

De eindsom van alle scores is 0.

Kingen met 3 spelers

Kom je een speler tekort en wil je met 3 spelers kingen. Dit is ook mogelijk. Neem de schoppen 2 uit de stok kaarten en iedere speler ontvangt ieder spel 17 kaarten in plaats van 13 kaarten.

Dit verandert voor sommige spellen de score.

 • Bij het eerste spel (zo min mogelijk spelen) zijn er meer strafpunten te verdelen.
 • Bij het vierde spel (geen dames) zijn de dames 1 strafpunt in plaats van 2 strafpunten.
 • Vijfde spel (geen harten heer). De harten heer levert 4 strafpunten op in plaats van 5.
 • Zesde spel (geen zevende en dertiende slag). In plaats van de dertiende slag levert de zeventiende slag 3 strafpunten op.
 • Zevende spel (troef). In ieder troefspel zijn 17 bonuspunten te verdelen.

Ook nu is de eindsom van alle scores 0.

Dubbelkingen

Een variant op kingen is dubbelkingen. Bij deze variant wordt 20 keer gedeeld, vandaar dubbelkingen. In plaats van dat de volgorde van de spellen vastligt, mag de deler kiezen welk spel gespeeld wordt. Iedere speler mag in totaal 3 negatieve spellen en 2 troefspellen kiezen. Ieder spel mag in totaal slechts 2 keer gekozen worden. Iedere speler mag ook slechts 2 keer troef kiezen.

Op het einde van het spel zijn alle spellen 2 keer gespeeld en wordt de score opgemaakt.

Meer kaartspelletjes leren?

In ons kenniscentrum vind je de regels van nog meer kaartspellen.